Vineri, 17 decembrie 2021 (ora 13:00), doctorandul Mihai-Bogdan Ionescu-Lupeanu, va susține, în sala de Consiliu a Facultății de Drept  a Universității din București, teza de doctorat cu titlul „Regimul juridic al faunei sălbatice terestre și acvatice pe plan național și internațional”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în DREPT.

Conducător de doctorat este Prof. univ. dr. Daniela Steliana Marinescu.

Comisia pentru susţinerea tezei este următoarea:

Preşedinte

  • Director SD – Prof. univ. dr. Dana Tofan.

Referenți

  • Prof. univ. dr. Ileana- Anca Dușcă ( Universitatea din Craiova);
  • Prof. univ. dr. Cristian Jura (Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București);
  • Conf. univ. dr. Șerban-Alexandru Stănescu (Universitatea din București).

:: Rezumatul tezei