Institutul Român pentru Drepturile Omului anunță organizarea, în format online, a Conferinței Anuale a Drepturilor Omului în data de 10 decembrie 2021. Evenimentul marchează celebrarea Zilei Internaționale a Drepturilor Omului și are ca nucleu conceptual asigurarea solidarității interinstituționale în perspectiva reconstrucției societății românești ca urmare a crizei sanitare determinată de pandemia COVID-19.

Raliindu-se la tematica generală propusă de Organizația Națiunilor Unite în anul 2021, Conferința va avea ca subiect central promovarea și protecția drepturilor omului în procesul de reconstrucție post-COVID și de reducere a inegalităților.

Luând în considerare obiectivele dezvoltării durabile enunțate în cel mai cuprinzător și recent document programatic avansat de ONU în materia drepturilor omului –Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă-, Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) concepe Conferința Anuală a Drepturilor Omului, ediția 2021, sub forma unei platforme de dezbateri interinstituționale care reunește partenerii și colaboratorii săi pentru a analiza cele mai actuale provocări din domeniul drepturilor omului, ținând cont de impactul pandemiei COVID-19 și pentru a identifica soluții praxiologice în scopul reconstrucției societății românești în perioada post-COVID.

Finalitatea Conferinței constă în realizarea unei consultări comprehensive (care să  ilustreze opiniile colaboratorilor și partenerilor IRDO) și sinoptice (în conținutul căreia să fie abordate cele mai stringente provocări și dificultăți în domeniul drepturilor omului) care să constituie punctul de incipit în elaborarea unei Strategii de acțiune în scopul reconstrucției post-COVID a societății românești.

Mai multe detalii pot fi identificate pe website-ul Universității Titu Maiorescu.