Cu ocazia aniversării a 30 de ani de la adoptarea Constituției României, în cadrul Cercului de Drept Constituțional al Facultății de Drept de la Universitatea „Titu Maiorescu” s-a organizat concursul de eseuri studențești, cu tema „Viitorul Constituției României”.

Studenții și-au exprimat viziunea despre viitorul Constituției României,  în contextul evoluțiilor și a provocărilor prezentului.  Aceștia au dovedit o bună cunoaștere a istoriei constituționalismului în România,   argumentând, pe baza cunoștințelor teoretice dobândite, propunerile și viziunea lor  în legătură cu adaptarea Legii Fundamentale la cerințele actuale ale societății.

Felicitări tuturor pentru implicare si rezultat!

Selecția eseurilor a fost realizată de către o comisie la nivelul facultății compusă din:

  1. Conf. univ.dr. Marieta Safta
  2. Asist. univ.dr. Iulia-Elena  Nistor
  3. Lect. univ.dr. Alina-Monica Axente
  4. Student – Iulian Ion

În continuare sunt prezentate gânduri desprinse  din eseurile studenților asupra temei concursului:

„Cât despre viitorul Constituției României, consider că acesta nu se află doar în mâinile organelor de conducere ale statului, ci și în mâinile noastre, ale cetățenilor a căror îndatorire fundamentală o constituie respectarea legii supreme. Menținerea principiilor, a drepturilor și libertăților fundamentale reprezintă o îndatorire colectivă a populației României.”

-Cazacu Ancuța Maria

„În ceea ce privește viitorul Constituției României, în lumina celor dezbătute, consider că o soluționare promptă, deși cu nuanțe utopice, ar putea fi crearea unui document nou, modern, o Constituție ce să reflecte toleranța, libertățile și dorințele cetățenilor, să limiteze cât mai mult atingerea la un sistem corupt. Un proces laborios, însă realizabil prin ceea ce ar trebui să fie o putere portantă în sistemul republican, anume cetățenii.”

-Maria Ileana Oprea

„Se poate afirma nevoia poporului român de a dispune de o constituție reînnoită din considerente tangente economiei, ce va susține îmbunătățirea condițiilor de trai, prin raportare moderată la alte state cu mai mare influență în exterior, luându-se în calcul și păstrarea individualității române.”

-Răspop Andreea Ana-Maria

„Constituțiile au evoluat, astfel după o jumătate de veac in care s-a impus o dictatura comunista, ne-am reîntors la vechile principii democratice, care din punctul meu de vedere reprezintă și viitorul Constituției.”

-Andreea Țăndărică

„De ce să nu admitem prin constituție ca persoanele de același sex să se căsătorească, să-și forme o familie, să adopte un copil sau să iasă pe stradă fără riscul crescut de abuz?”

-Muscalu Florentina Cătălina

„În opinia mea, o revizuire necesara ar fi cea raportata la Titlul IV Economia si finanțele publice unde in speța Art. 135  ar trebui fi reformulat deoarece funcționarea economiei de piața trebuie sa cuprindă elementele dedicate dezvoltării ei si anume Eficienta Întreprinderilor.”

-Ciupitu Valentina Diana

„Având un rol foarte important in constituirea unui stat, cu ajutorul constituției, in următorii ani gradul de performanta si modul de conducere a populației se va maximiza. Astfel, pentru a reduce la ideea principala, viitorul acesteia va fi unul prosper.”

-Crasnean Ștefania Rossella

„Totuși, deși Constituția României a fost revizuită ultima dată în anul 2003, consider că încă are nevoie de adăugiri precum: dreptul la educație sexuală și educație financiară.”

-Dragoș Cristina Gabriela

„Introducerea condiționalității legată de bugetul Uniunii este de bun augur deoarece va întări conduita statelor membre referitor la respectarea statului de drept, dimensiunea economică reprezentând un element de maximă importanță pentru oricare dintre acestea, mai ales în dinamica crizei actuale provocata de apariția virusului COVID -19.”

-Curt Tinică-Ionuț

„Este posibil să constatăm că, până la urmă, nu modificarea Constituției este cheia societății noastre, ci lipsa încă a unei culturi politice, a disponibilității pentru negociere și pentru toleranță.”

-Dumitru Sabina Elena

„Valorile fundamentale sunt integritatea, calamitatea, respectul și acea dragoste pentru țara strămoșilor care nu ar fi greșit să o reîmprospătăm”

-Mihai Adriana Florentina

„Viitorul Constituției se poate menține deoarece are toate reglementările necesare unui stat de drept democratic, dar care necesită anumite îmbunătățiri pentru a ne alinia cu alte state membre ale Uniunii Europene în anumite aspecte și pentru a crește nivelul de dezvoltare al României.”

-Moisescu Maria Luiza

„Constituția reprezintă fundamentul unei țări, baza unei funcționări optime a statului, acest fapt fiind îndeplinit doar dacă cetățenii respectă respectivele prevederi.”

-Preda Nicoleta Daniela

„Constituția ocupă rolul cel mai important în ierarhia actelor normative, cea ce înseamnă că aceasta este legea fundamentală, care pune bazele juridice ale statului. Asigurarea supremației Constituției se face printr-un mecanism numit controlul de constituționalitate. Supremația implică procesul de subordonare al instituțiilor publice față de norma juridică.”

-Pintilie Andrei Ioan

„Totuși, este foarte posibil să constatăm că nu modificarea sau crearea unei noi Constituții este răspunsul pentru mai buna funcționare a societății noastre, problema venind din sfera socială, a populației și comportamentului acesteia ce denotă lipsă de cultură politică, juridică și toleranță.”

-Popa Marina-Loredana

„Constituția reprezintă norma supremă pentru aprecierea validității tuturor actelor și faptelor socio-economice, treapta cea mai înaltă din punct de vedere al dreptului pozitiv, dispunând de o poziție supraordonată în sistemul de drept, justificată atât prin procedura de adoptare, prin locul pe care îl ocupă autoritatea emitentă, cât și prin normele juridice pe care le cuprinde.”

-Vasile Ștefania Maria

„Luând în considerare formele de instrucție și perfecționare, Statul s-a conformat cerințelor sistemului de învățământ, punând la dispoziție tablete copiilor care nu aveau posibilitatea de a se conecta la orele online. Însă acest lucru nu este îndeajuns. Ceea ce ar putea fi adăugat la acest articol ar fi accesul la internet gratuit.”

-Roman Roberta Iulia

„Având în vedere că trăim într-o democrație de 30 de ani, ar trebui sa nu mai existe „cenzura” iar cetățenii români să fie informați cu absolut tot ceea ce se întâmplă în stat. Inclusiv ședințele și întâlnirile statului ar trebui înregistrate audio-video (trăim în era tehnologiei) pentru a dovedi transparența pe care democrația o garantează.”

-Șerbănescu Alexandra

„Pentru orice națiune și orice formă de guvernământ, Legea fundamentală a fost și continuă să fie un ideal, datorită semnificațiile și rolul acesteia pentru existența socială a fiecăruia. Aceasta este considerată așezământul politic și juridic cardinal al unui stat, deoarece Constituția este concepută într-o viziune mai largă, ce excede politicul fiind o realitate statală ce se identifică cu societatea pe care o creează sau o modelează și pentru adoptarea sa dobândește semnificația unei adevărate revoluții.”

-Șestacov Nicoleta

„Fără existența Constituției, România nu ar fi ajuns la un punct important pe scara sociala, politica, dar si economica. Constituția are un rol important, iar orice stat prezintă una. Ea poate fi îmbunătățită oricând, iar eu consider că suntem capabili oricând de o schimbare. Trebuie doar sa ne dorim una.”

-Țațără Andra – Maria

”Viitorul Constituției României ar trebui sa fie gândit in așa mod in cat sa conducă spre creșterea si dezvoltarea socio-economica a tarii, pentru promovarea tarii si pentru încurajarea creșterii populației.”

-Toma Mircea Alexandru Theodor

”Viitorul Constituției nu ține doar de interpretarea și aplicarea unor norme juridice, acesta este influențat mai ales de educația juridică a cetățenilor, care trebuie să perceapă corect legea fundamentală, să o iubească și să o respecte.”

-Vitan Miruna-Alexandra