Consiliul Facultății de Drept din cadrul Universității din București a stabilit ca, începând cu 14 februarie 2022, activitatea didactică se va desfășura după cum urmează:
1. Desfăşurarea faţă în față a cursurilor Şcolii Doctorale de Drept;
2. Desfășurarea faţă în față a cursurilor şi seminarelor din programele de master ale Facultăţii de Drept, cu asigurarea accesului online pentru studenţii care, din motive sanitare, nu vor putea fi prezenți față în faţă. De la această regulă sunt exceptate masterele internaționale, care se vor desfăşura potrivit convenţiilor cu instituţiile partenere, precum şi activitățile didactice ai căror titulari sunt în imposibilitate medicală de a susține activitatea în prezenţă ori nu sunt stabiliți în Bucureşti şi care pot opta pentru susţinerea online a activității;
3. Desfăşurarea online a cursurilor din programul de licență IF;
4. Desfășurarea faţă în față a seminarelor din programul de licență IF;
5. Organizarea la fiecare disciplină din planul de învățământ al programului de licență IF a unui seminar săptămânal online la acea disciplină destinat tuturor studenţilor anului care nu se pot prezenta din motive medicale la activitățile față în față. In vederea menținerii încărcării, persoana desemnată la nivelul disciplinei să conducă acest seminar va putea ține în compensație un seminar cu două grupe, reunite într-un amfiteatru sau într-o sală încăpătoare.
6. Desfăşurarea online a activităților didactice din programul de licenţă ID, cu excepţia tutorialelor care se vor desfăşura față în față;
7. Desfăşurarea faţă în față, hibrid sau online a activităților didactice (curs şi seminar) la nivel de licenţă la Colegiul juridic franco-român, conform deciziei ce se va lua în comun cu Universitatea Paris 1 Panteon-Sorbona.

:: Minuta (pct. 8)