Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu organizează în data de 28 februarie 2022, orele 18.00-20.00, în cadrul CERCULUI DE DREPT CONSTITUȚIONAL, Webinarul cu tema REFLECTAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ÎN POLITICI ȘI STRATEGII NAȚIONALE. REINTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE, având ca invitat pe doamna IOANA MIHAELA MORAR.

Invitatul nostru are o experiență profesională de 18 ani în domeniul penitenciar, în mod particular raportat la dimensiunea asistenței persoanelor private de libertate, precum și a celei manageriale, atât în Romania (2004-prezent), cât și la nivel internațional, prin asistență tehnică și expertiză, în Georgia, Azerbaidjan, Turcia, Ucraina, Liban, Kosovo, Moldova, Muntenegru, Algeria.

La nivel european, în perioada 2012-2019, a fost reprezentant regional pentru Europa de Est în comitetul director al European Prison Education Association, iar din 2020 este membru al Advisory Council al Penal Reform International.

Deține un doctorat în psihologie la Școala Doctorală a Universității din București și a urmat două masterate în Științe penale, pe de o parte, și Devianță, criminalitate, prevenție și intervenție socială, pe de altă parte.

Din anul 2018 este profesor asociat la Universitatea din București, unde predă disciplina Psihologia comportamentului infracțional.

În considerarea misiunii sociale a locurilor de detenție, s-a implicat activ în procesul de elaborare a numeroase programe de asistență psihologică și socială implementate de specialiștii din mediul penitenciar. A coordonat, de asemenea, contribuția Administrației Naționale a Penitenciarelor la elaborarea proiectului Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate din România, aprobat ulterior prin Hotărâre de Guvern (2015-2019, 2020-2024) și alte documente strategice de relevanță pentru dezvoltarea sistemului penitenciar. În prezent, contribuie, în calitate de membru al Comitetului interinstituțional, la coordonarea și monitorizarea punerii în aplicare a strategiei menționate, pentru exercițiul strategic 2020-2024.

Coordonatorii CERCULUI DE DREPT CONSTITUȚIONAL sunt  conf. univ. dr. Marieta SAFTA și asist. univ. dr. Iulia NISTOR.