Senatul Universității din București a adoptat, în baza propunerii Consiliului de Administrație, în ședința din 16 martie 2022, hotărârea privind modalitatea de desfășurare a cursurilor în semestrul al doilea, până la finalizarea anului universitar 2021-2022.

În acest sens, activitățile didactice se vor desfășura în regim fizic, în conformitate cu orarul aferent semestrului al II-lea al acestui an universitar. Totodată, studenții care nu pot participa (din rațiuni obiective) la cursurile astfel desfășurate, vor avea posibilitatea de a participa online, pe parcursul perioadei de tranziție.

În același timp, Hotărârea votată de Senatul Universității din București prevede că „pentru programele de studii pentru care nu există posibilitatea planificării imediate a activităților față în față, Consiliul Facultății va stabili o perioadă de tranziție și va hotărî fie organizarea în sistem online a activității în decursul acesteia, fie recuperarea ulterioară a activității, potrivit unui program stabilit de comun acord între cadrul didactic și studenți. Reprogramarea activității se poate face inclusiv în sistem modular, până la finalul semestrului. Programele de recuperare vor fi centralizate la nivelul departamentelor și facultăților”.

În ceea ce privește formele de învățământ ID/IFR, activitățile de tutorat și cele aplicative asistate se vor organiza, conform standardelor ARACIS, față în față și/sau online sincron prin intermediul platformei informatice.

Textul integral al Hotărârii poate fi consultat aici.

Pentru mai multe detalii, studenții sunt rugați să acceseze pagina Universității din București.

Sursă: https://unibuc.ro/hotararea-universitatii-din-bucuresti-cu-privire-la-organizarea-activitatilor-didactice-dupa-incetarea-starii-de-alerta/