Ministerului Educaţiei poate acorda anual burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în străinătate din fonduri constituite în acest scop. Aceste burse se obţin prin concurs organizat la nivel naţional. La concursurile pentru obţinerea acestor burse pot participa studenţii şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat şi cei ai instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate.

Pe pagina Agenției de Credite și Burse de Studii se pot găsi detalii despre modalitatea de înscriere în concursurile organizate în vederea obținerii acestor burse.

Pentru anul universitar 2022-2023, în momentul de față sunt anunțate următoarele concursuri: