În intervalul 29-30 martie 2022, Consiliul Facultății de Drept din cadrul Universității din București a aprobat componența comisiei de selecție pentru programul ErasmusPlus – mobilități studenți – semestrul I, anul universitar 2022-2023:

Comisia de selecție:
Prof. univ. dr. Răzvan Dincă – Decan, Preşedintele Comisiei
Lect. univ. dr. Daniela-Anca Deteşeanu – Prodecan, responsabil Erasmus
Lect. univ. dr. Carmen Gina Achimescu – responsabil Erasmus

Comisia pentru soluţionarea contestațiilor:
Prof. univ. dr. Radu Alexandru Rizoiu – Prodecan
Conf. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir – Prodecan

Sursă: Minută (pct.2)