Preselecția pentru proba de Drept civil din cadrul Hexagonului Facultăților de Drept. Ediția 2023 se va desfășura în următoarea perioadă în mai multe etape, în vederea testării cunoștințelor dumneavoastră prin mai multe modalități de evaluare.

Acestea vor consta în spețe pe care va trebui să le rezolvați online într-un interval de timp determinat (i.e. 1-2h) pe parcursul acestei veri și într-un test ce se va desfășura în sistem „față în față” la începutul anului universitar 2022 – 2023.

În acest sens, întrucât este necesar ca pregătirea studenților să înceapă din timpul acestei veri, în lunile iulie și august aceștia vor primi pe grupul de Google classroom „Hexagon Civil 2023” un număr de cinci spețe din materia actului juridic, din care vor trebui să rezolve  cel puțin trei spețe, conform unui calendar ce va fi postat pe classroom în cadrul acestei săptămâni.

Facultatea de Drept invită studenții interesați să se înscrie pe grupul de classroom cu următorul cod: 6gtxbhu

https://classroom.google.com/c/NTIxMjQyMDkxMDYy?cjc=6gtxbhu  

Toate informațiile cu privire la desfășurarea preselecției pentru proba de Drept civil din cadrul Hexagonului Facultăților de Drept. Ediția 2023 vor fi menționate în cadrul classroom-ului indicat mai sus.

Prezentul anunț este dedicat studenților care, în anul universitar 2022 – 2023, vor fi înscriși în anii de studiu II – IV.