Potrivit unui comunicat dat publicității astăzi, 10 octombrie 2021, Consiliul Naţional al Rectorilor (CNR), reunit în şedinţă de lucru în perioada 8-10 octombrie la Universitatea Transilvania din Braşov, solicită Guvernului/Parlamentului României modificarea cadrului legislativ astfel încât accesul în spaţiul universitar să se facă pe baza certificatului verde digital.

Alte solicitări și propuneri ale CNR:
– CNR solicită ARACIS ca până la data de 31.12.2021 să finalizeze evaluarea tuturor IOSUD-urilor care au depus dosarele de evaluare, inclusiv prin suplimentarea listei membrilor echipelor de evaluare.
– CNR solicită Guvernului/Parlamentului suplimentarea finanţării instituţionale, având în vedere impactul creşterii salariului minim de la data 01.01.2022 şi creşterea preţurilor la utilităţi.
– CNR solicită Guvernului/Parlamentului suplimentarea finanţării destinate susţinerii activităţii de cercetare în universităţile româneşti.
– CNR propune Ministerului Educaţiei constituirea unui grup de lucru care să actualizeze Metodologia de finanţare a cercetării ştiinţifice universitare în instituţiile de învăţământ superior de stat.
– CNR solicită Ministerului Educaţiei transparentizarea tuturor datelor raportate de universităţi pe baza cărora se face finanţarea acestora.
– CNR solicită organizaţiilor studenţeşti să contribuie la actualizarea periodică a situaţiei studenţilor vaccinaţi din universităţi.