Marți, 5 iulie 2022, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a informat că va implementa cel mai mare proiect de digitalizare al unei universități finanțat prin PNRR și anume DIGIHUBB (Digitalizare UBB: Dotarea cu infrastructură digitală în scop didactic și de cercetare), potrivit unui comunicat.

Proiectul are o valoare de peste 13 milioane de Euro (64.349.589 RON).

Prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB: „Mă bucură această oportunitate oferită comunității academice a UBB prin PNRR, accesibilă printr-o organizare bună a guvernului/ministerului de specialitate (alături de UBB, alte 60 de universități din țară au beneficiat de acest program). Vine la timp, în contextul transformărilor profunde prin care trece UBB. Ca să fiu sincer până la capăt, mi-ar fi plăcut, totuși, ca proiectul să permită o digitalizare mai generală și mai profundă a universităților – autoritățile focalizând sprijinul financiar, prin activitățile eligibile, oarecum pe actul educațional și parțial pe cercetare, lăsând zona administrativă și zona de servicii către societate mai slab reprezentate -, dar este un demers bun, nu mai despicăm firul și sper ca în viitor alte demersuri să completeze ceea ce nu se poate face acum. Oricum, UBB încearcă să îmbunătățească prin forțe proprii acest demers fundamental pentru o universitate modernă, iar ca semn de seriozitate Universitatea noastră va aduce în acest proiect aproximativ 10 milioane de RON din surse proprii, pentru a avea acel demers mai general și profund de care vorbeam și pe care ni-l doream. Felicitări Centrului pentru Programe Europene din cadrul UBB pentru sprijinul administrativ excelent oferit echipei de proiect, iar echipei de proiect și tuturor celor implicați pentru efort și rezultat.”

***

Vineri, 1 iulie 2022, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a informat că a câștigat un proiect de peste 8 milioane de euro pentru digitalizarea instituției, potrivit unui comunicat.

Proiectul, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, se va derula pe parcursul a 39 de luni, valoarea totală a acestuia fiind de 40,265,619.21 lei.

Prin implementarea acestui proiect se urmărește asigurarea resurselor ITC (Tehnologia Informației și Comunicației) în ritmul avansului tehnologic și al disponibilității pe piață a noilor tehnologii, prin investiții de modernizare a infrastructurii digitale, modernizarea și implementarea de servicii informatice în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași până în 2025. De asemenea, proiectul va asigura cadrul instituțional de formare a competențelor digitale ale membrilor comunității academice prin actualizarea, dezvoltarea și furnizarea de programe de formare în domeniul competențelor digitale și competențelor digitale avansate, dar și dezvoltarea, modernizarea și actualizarea serviciilor informatice și de comunicații pentru facilitarea accesului în mediul academic și pentru creșterea calității serviciilor de educație și cercetare până în 2025.