Facultatea de Drept din cadrul Universității din Craiova organizează admiterea la studii universitare de licență și master.

Admiterea se desfășoară ÎN MOD UNIC LA NIVEL DE UNIVERSITATE, repartizarea candidaților realizându-se în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere, în raport de criteriile de selecție, în ordinea de preferință exprimată de candidați la înscriere.

:: Lista programelor de studii universitare de licență la care se organizează admitere în anul universitar 2022-2023; Modalitatea de admitere; Criterii de departajare la medii egale
:: Calendar admitere studii universitare de licență
:: Lista programelor de studii universitare de master la care se organizează admitere în anul universitar 2022-2023; Modalitatea de admitere; Criterii de departajare la medii egale
:: Calendar admitere studii universitare de master
:: Înscrieri online