ELSA Bucharest (European Law Students´ Association) anunță posibilitatea înscrierii studenților la Concursul Internațional de Procese Simulate „Helga Pedersen”, anterior cunoscut drept „European Human Rights Moot Court Competition”, având deja o tradiție în ceea ce privește punerea în practică a principiilor și instituțiilor care reies din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, aceasta fiind cea de a 10-a ediție.

Membrii echipei câștigătoare vor fi invitați să desfășoare un stagiu de practică la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, iar câștigătorul titlului de cel mai bun orator va avea oportunitatea de a desfășura un stagiu de practică în cadrul sediului de la Bruxelles al Consiliului Europei.

În această ediție, echipa Facultății de Drept a Universității din București va fi îndrumată de către dna. av. drd. Tatiana Șoldănescu. Cele patru locuri ale echipei sunt deschise studenților din anii I-IV din ciclul de licență și masteranzilor din cadrul Facultății de Drept a Universității din București.

Candidații interesați sunt rugați să trimită, până la data de 2 noiembrie 2021, ora 23:59, o scrisoare de intenție în limba engleză (maximum o pagină), în care să motiveze dorința de participare la concurs și în care pot elabora asupra altor aspecte, precum experiența relevantă (debate, participarea la alte concursuri de procese simulate etc.), la adresa de e-mail helgapedersenmoot.bucharest@ro.elsa.org. În decursul zilelor de 6-7 noiembrie vor avea loc interviurile, în care participanții vor împărtăși din cunoștințele de Drept European și vor aborda pe scurt problema speței.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta site-ul: https://helgapedersenmoot.elsa.org/…/competition…/.