Conferința națională Zilele Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Sesiunea de comunicări științifice a Facultății de Drept 2021.

Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează la data de 29.10.2021, în cadrul evenimentelor dedicate zilelor Universității, conferința cu tema „Ipostaze ale principiului legalității în dreptul național și european”.

Conferința își propune să permită cercetătorilor și specialiștilor explorarea valențelor principiului legalității, în diversele arii ale dreptului, urmărind fațetele acestuia în reglementările și jurisprudența națională și europeană.

Conferința speră să găzduiască lucrări din cât mai multe arii de cercetare, invitația de participare fiind adresată întregului mediu academic național.

Lucrările conferinței vor fi structurate pe următoarele secțiuni:

– Drept Privat

– Drept Public

– Drept penal și procesual penal

– Drept european și studii europene

Lucrările conferinței vor fi publicate într-un volum dedicat evenimentului. Termenul de transmitere a lucrărilor, în vederea publicării (după peer review) este 01.12.2021.

Comitetul de organizare:

– Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA

– Lect. univ. dr. Mihai DUNEA

– Lect. univ. dr. Nicolae-Horia ȚIȚ

Pentru detalii vizitați pagina UAIC.