Miercuri, 27 octombrie 2021, ANOSR a dat publicității următorul comunicat:

La solicitarea ANOSR, după ce am identificat prevederi legale prin care studenții cazați în căminele studențești sunt asimilați consumatorilor casnici, Ministerul Educației a transmis o notă instituțiilor de învățământ superior despre aplicabilitatea prevederilor OUG 118/2021 privind stabilirea schemei de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.

Procedura de urmat este asimilată celei pentru condominii din OUG 118/2021, adică responsabilitatea declarării consumului la cămine aparține universității, nu studenților.

Având în vedere această schemă de compensare și solicitând o poziție în privința taxelor de cămin, Ministerul Educației, în limitele atribuțiilor ce îi revin, a notificat universitățile „să se încerce, pe cât posibil, să nu se majoreze taxele pentru cazare pentru studenți”.

ANOSR solicită universităților să nu crească aceste taxe. Pe lângă schema de compensare de care beneficiază, dacă aceasta nu ar acoperi creșterea prețurilor, ANOSR a solicitat din luna septembrie și va urmări creșterea subvenției cămine-cantine pentru acoperirea creșterii prețului utilităților.

Temei pentru asimilarea căminelor: HG 381/1994, Ordinul ANRE 29/2016

Pentru detalii puteți accesa pagina de Facebook ANOSR, unde îi puteți contacta.