Sâmbătă, 6 noiembrie 2021, orele 10:00-11:30, Facultatea de Drept din cadrul Universității Titu Maiorescu din București organizează un seminar dedicat studenților și masteranzilor săi, cu tema „Scriere academică – tehnici și perspective”.

Acest eveniment reprezintă o adevărată oportunitate pentru studenți de a învăța sau de a-și perfecționa stilul și metodele de scriere a unei lucrări științifice. Un adevărat ajutor îl constituie, mai ales, pentru studenții care se află în anii universitari terminali și se apropie de provocarea lucrării de liceță, dar și pentru masteranzi, care la finele anului universitar vor susține lucrarea de disertație.

Moderatorul conferinței va fi Decanul Facultății de Drept, doamna Conf. univ. dr. Manuela Tăbăraș, iar speakerii invitați sunt domnul Prof. asoc. dr. Mihail-Adrian Șerban și doamna Asist. univ. dr. Beatrice Berna.

Seminarul se va desfășura exclusiv online, pe platforma Teams.