Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași îi invită pe studenții care vor să își reprezinte facultatea să participe la preselecția pentru proba de drept civil a Hexagonului Facultăților de Drept care va fi organizat de Facultatea de Drept a Universității Timișoara și va avea loc în primăvara anului viitor.

Tematica concursului de drept civil are în vedere, în principiu, următoarele instituții:

 1. Actul juridic civil: noțiune, clasificare, condiții de valabilitate, modalități, efecte, nulitate;
 2. Prescripția extinctivă;
 3. Dreptul de proprietate privată: noțiune, prerogative, caractere juridice, modalități;
 4. Apărarea dreptului de proprietate privată prin acţiunea în revendicare;
 5. Posesia: noțiune şi fundament, elemente definitorii ale posesiei ca stare de fapt, coposesia, dovadă, dobândire, încetare, vicii, efecte (nașterea prezumției de proprietate, dobândirea proprietății fructelor), acțiunile posesorii, precaritatea;
 6. Dezmembrămintele dreptului de proprietate;
 7. Contractul ca izvor de obligații; a) clasificare, încheiere; b) efecte față de părți; c) efecte față de terți (inclusiv simulația, stipulația pentru altul, promisiunea faptei altuia, acțiunile directe); d) rezoluțiunea, rezilierea, excepția de neexecutare, reducerea prestațiilor, imposibilitatea de executare;
 8. Răspunderea civilă delictuală;
 9. Răspunderea civilă contractuală;
 10. Contractul de vânzare;
 11. Contractul de donație.

Studenții doritori de a participa sunt rugați să trimită un email pentru a-și anunța intenția de participare și pentru a parcurge procesul de preselecție la adresa mcodrin@uaic.ro, până pe data de 15.11.2021.