Arbitrajul Comercial

Articol redactat de Claudia Stanciu – studentă la Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București Noțiunea de ”arbitraj comercial” Arbitrajul comercial […]

Timpul în dreptul civil

Introducere „Nu sunt vremurile sub om, ci bietul om sub vremuri”. Celebrul citat din „Letopisețul țării Moldovei de la Aron Vodă încoace” pare că se […]